O! SINTRA Aplikacija

O! SINTRA je web-bazirana fleksibilna aplikacija za prikupljanje ideja, koja se može ugraditi u intranet sustav bilo koje organizacije. Aplikaciju je moguće dodatno prilagoditi, omogućujući je postavljanje za prikupljanje ideja za definirani problem unutar organizacije ili prikupljanje nasumičnih ideja za napredak organizacije.

Aplikaciju možete preuzeti ovdje:

Preuzimanje datoteka

Demo aplikaciji možete pristupiti ovdje:

DEMO aplikacija