Partneri

SINTRA konzorcij se sastoji od sedam partnerskih organizacija iz šest zemalja (Islanda, Bugarske, Hrvatske, Estonije, Grčke i Portugala) kako je detaljno objašnjeno u nastavku.

Koordinator projekta

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi (LLL Centar zapadnog Islanda) je javna neprofitna organizacija u vlasništvu općina na tom području, lokalnih sindikata, lokalnih fakulteta i nekih ključnih tvrtki. Centar je osnovan 19. veljače 1999. godine i za svoje djelovanje dobiva djelomičnu subvenciju od islandskog Ministarstva obrazovanja, znanosti i kulture. Osnivači Símenntunarmiðstöðina su ukupno 34, uklj. općine, tvrtke i institucije na tom području.

Glavni cilj Símenntunarmiðstöðina je promicanje i pomaganje u kontinuiranom obrazovanju u zapadnom dijelu Islanda, s posebnom pažnjom na potporu kontinuiranom obrazovanju, povećanju kvalifikacija kao i dobrobiti stanovništva. Centar pruža tečajeve za nezaposlene i / ili nekvalificirane zaposlenike, kontinuirano obrazovanje za kvalificirano osoblje i druge obrazovne usluge te nudi razne tečajeve za odrasle i mlade iznad školske dobi. Tečajevi se pripremaju u suradnji s drugim obrazovnim institucijama i organizacijama. Nadalje, Símenntunarmiðstöðin cilja one koji nisu završili višu srednju razinu obrazovanja. Ova ciljna skupina obuhvaća 40% ljudi na tržištu rada, iako se omjer razlikuje za različite godine i regije. Ljudi iz ove skupine često nisu motivirani za pohađanje škole, a jedan od važnih zadataka Centra je pronalaženje i korištenje novih metoda za motiviranje pojedinaca da nastave i završe svoje obrazovanje.

www.simenntun.is

Tvrtka APOPSI S.A. osnovana je 1995. godine i djeluje na području strukovnog osposobljavanja, savjetovanja u karijeri i informacijskih tehnologija. APOPSI je jedan od najvećih centara za stručno osposobljavanje i cjeloživotno učenje u Grčkoj s nacionalnim dometom. Sjedište mu je u Pireju u Grčkoj, a podružnice u gradovima Patra i Nafplio. Organizacija također ima povezani entitet u Bukureštu u Rumunjskoj (APOPSI ROMANIA S.A.), koje također pruža stručno obrazovanje, profesionalno i poslovno savjetovanje i ICT usluge.
Glavne aktivnosti APOPSI S.A. tiču se baziraju na sljedećim područjima:

  • Stručno osposobljavanje za nezaposlene, zaposlenike i samozaposlene osobe u obliku licem u lice, kombinirano učenje ili asinkrono / sinkrono e-učenje.
  • Karijerno savjetovanje i podrška nezaposlenima i zaposlenicima u pitanjima poput istraživanja profesionalnih interesa, kompetencija i vještina, profesionalne orijentacije, povezanosti s tržištem rada.
  • Koordinacija, upravljanje i provedba integriranih projekata i razvojnih programa povezanih s ljudskim potencijalima u kontekstu nacionalnih i europskih inicijativa
  • Provedba studija i istraživanja o ljudskim resursima i lokalnom razvoju
  • Dizajn, razvoj i prilagodba sustava upravljanja učenjem i sustava upravljanja sadržajem učenja
  • Dizajn i razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja
  • Razvoj tečajeva učenja na daljinu.

APOPSI S.A. posjeduje EN ISO 9001: 2008, EN ISO 27001: 2013 i EN ISO 1435 Sustavi osiguranja kvalitete koji se primjenjuju na pružanje njegovih usluga, sigurnost informacijskih tehnologija tvrtke i provedbu aktivnosti širenja.

www.apopsi.gr

Creatrix je mala privatna tvrtka osnovana 2018. godine koja se bavi pružanjem savjeta, podrške upravljanju projektima i uslugama u području obrazovanja i kulture. Stalno osoblje organizacije je 2 osobe, ali tvrtka ima pristup grupi stručnjaka koji se pridružuju organizaciji nastavno na projekte koji su aktualni.

Glavni fokus Creatrix-a bio je pružanje obrazovanja po mjeri pojedincima, tvrtkama, općinama i institucijama. Ideologija tvrtke usmjerena je na poticanje ljudi da preuzmu svoje uloge kreativnim razmišljanjem i pozitivnim stavom. Creatrix je vodio različite razvojne projekte u suradnji s institucijama i obrazovnim centrima.

www.creatrix.is/

Dialogue Diversity je novoosnovano konzultantsko poduzeće specijalizirano za komunikativne, razvojne i relacijske aspekte organizacijskog i obrazovnog života. Tim ima bogato međunarodno iskustvo širom Europe i dalje te nalazi veliki interes za olakšavanje dijaloga i razvoja u kontekstima koje karakteriziraju profesionalna i kulturna raznolikost. Što se tiče obuke, pristup dijaloškoj raznolikosti usredotočen je na Organizaciju koja se smatra socijalnim sustavom.

Sjedište tvrtke je u Aveiru, Portugal. Inovativni programi obuke za različite ciljne skupine obuhvaćaju vlastite pedagoške i didaktičke pristupe i materijale, posebno za socijalnu integraciju, osnaživanje, samorefleksiju i motivaciju, kao i metode temeljene na ICT-u, koje se neprestano ažuriraju. Također smo specijalizirani za poduzetničko obrazovanje te za promicanje i razvoj samoinicijative i mekih vještina među mladima i odraslima. Tim Dialogue Diverity ima puno iskustva u metodologiji upravljanja projektima i sudjelovao je u nekoliko europskih projekata povezanih s poduzetničkim obrazovanjem u posljednjih nekoliko godina, zadužen za neke konačne rezultate i radne pakete.

www.dialogue-diversity.pt

Razvojna agencija grada Velike Gorice – VE-GO-RA je lokalna organizacija za razvoj poslovanja sa svrhom poslovnog, financijskog i pravnog savjetovanja te tehničke pomoći.

Pruža stabilnu platformu za pružanje informativne, savjetodavne, savjetodavne i operativne podrške sudionicima lokalnog razvoja, s jakim naglaskom na umrežavanju javnih institucija, gospodarskih subjekata i organizacija civilnog društva.

VE-GO-RA je agencija Grada Velika Gorica koja svojim radom podupire razvoj grada pružajući u kreiranju pametnih, „smart city“ strateških rješenja za Grad i građane. Komplementarno, posebni naglasak u svom poslovanju stavljamo na pružanje podrške poduzetničkom sektoru kroz informiranje, pripremu i provedbu poduzetničkih projekata, a sve u cilju razvoja modernog i održivog grada Velike Gorice.

Vizija VE-GO-RA je od Velike Gorice napraviti prvu pozitivnu asocijaciju kada je riječ o modernom gradu, u kojem gradska uprava koristi modernu tehnologiju kao alat za stvaranje kvalitetnih rješenja za svoje građane i učiniti VE-GO-RU prvom pozitivnom asocijacijom građanima i poduzetnicima kad su u potrazi za kvalitetnom poslovnom informacijom ili podrškom.
Agencija je posvećena ciljanoj skupini od oko 1500 postojećih tvrtki i 900 obrtnika, ali i obraćanju građanima koji su spremni pokrenuti vlastiti posao. Usluge imaju univerzalni dizajn, gdje sva mala i srednja poduzeća i pojedinci koji žele postati poduzetnici mogu pronaći svoju korist. Čineći to, krajnji korisnici dobivaju jasnu poruku od lokalne zajednice da svaki poduzetnički pothvat odražava hrabrost i zaslužuje javnu potporu.

www.vegora.hr

YSBF je Zaklada Mladi u znanosti i poslu neprofitna je organizacija usmjerena na potporu inovativnim idejama i kreativnosti. Širimo informacije o napretku znanosti i tehnologije i provodimo istraživačke aktivnosti povezane s IT-om i inovacijama.

YSBF radi u nekoliko projekata s fokusom kako promovirati znanje mladih i odraslih, kao i o pitanjima vezanim uz promicanje kreativnosti i inovativnog razmišljanja kako bi promovirao prirodoslovne predmete kao izbor karijere među mladima, odraslima i skupinama u nepovoljnom položaju u društvu. YSBF pruža potporu gore spomenutim skupinama uz pomoć poduzetništva i promicanja poduzetništva te postavljanje temelja za razrađenije mogućnosti rada za ljude, uklj. iz nepovoljnog okruženja (npr. migranti).

Od uspostave YSBF 2001. godine, organizacija je financirala projekte iz EU fondova, tvrtki iz privatnog sektora, estonske vlade i međunarodnih organizacija. Organizacija je sa sjedištem u Talinu u Estoniji, ali je uglavnom uključena u međunarodne projekte. YSBF ima više od 15 godina iskustva u projektima koji se odnose na mlade, znanost, tehnologiju i širenje novih ideja.

YSBF smatra da je vrlo važno uključiti u svoje aktivnosti različite društvene skupine – uključujući mlade ljude nepovoljnih životnih uvjeta.

www.ysbf.org

Tora Consult d.o.o. je privatna tvrtka osnovana 2011. godine u Sofiji Bugarska s aktivnostima koncentriranim uglavnom na područjima podrške poduzetništvu, upravljačkom savjetovanju i regionalnom razvoju. Tim stručnjaka ima uspješne rezultate u gore spomenutim područjima i neprestano nastoji proširiti opseg ponuđenih usluga. Tako je
tim stručnjaka tvrtke tijekom godina akumulirao veliko iskustvo u sljedećim područjima:
– priprema, provedba i vođenje seminara za obuku i promidžbenih događaja;
– istraživačke aktivnosti u području poduzetništva, regionalnog razvoja, obrazovanja i osposobljavanja, tržišta rada, politike zapošljavanja itd .;
– priprema ex-ante i ex-post procjena međunarodnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih razvojnih strategija i programa;
– razrada socijalnih i ekonomskih analiza i prognoza.

Tora Consult također je usmjerena na pružanje početne podrške pružanjem savjetodavnih usluga, povezanih s analizom izvedivosti određene poslovne ideje, poslovnim istraživanjem i obukom, odabirom poslovnog mjesta, procjenom održivosti poslovnog modela, identifikacijom i procjenom prepreke pokretanju, pripremi poslovnog plana i marketinške strategije, utvrđivanju mogućnosti financiranja, kontinuiranoj poslovnoj mentorskoj podršci itd. Čineći to, Tora Consult pruža pomoć poduzetnicima da se uspješno suoče s izazovima, povezanim s poslovnim planiranjem, konkurencijom, donošenjem odluka, stvaranje partnerstva, financijsko upravljanje, povjerenje kupaca itd.

www.toraconsult.com