ΕΦΑΡΜΟΓΗ O! SINTRA

Η εφαρμογή O!SINTRA είναι μια ευέλικτη διαδικτυακή εφαρμογή συλλογής ιδεών, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στο intranet οποιουδήποτε οργανισμού. Η εφαρμογή μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω, επιτρέποντας τη συλλογή ιδεών για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή έργο του οργανισμού ή τη συλλογή ιδεών για την γενικότερη ανάπτυξη του οργανισμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή εδώ:

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Η demo εφαρμογή είναι προσβάσιμη εδώ:

DEMO ΕΦΑΡΜΟΓΗ