SINTRA VODIČ ZA OBUKU - INTRAPODUZETNIŠTVO ZA ODRŽIVOST

Uvod

SINTRA – Održivost kroz INTRApoduzetništvo je 24-mjesečni Erasmus + projekt (KA2: Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih) sa ciljem pružanja integrirane podrške prilagođene potrebama organizacija za razvoj vještina, kompetencija i stavova među zaposlenicima i vlasnicima organizacija u svrhu razvoja održivosti.

Ovaj vodič za obuku je namijenjen kao potpora vlasnicima, zaposlenicima, trenerima i savjetnicima prilikom korištenja intrapoduzetništva za razvoj i implementaciju projekata za održivost organizacija.

Vodič nudi navigaciju kroz SINTRA trening materijale, alate i O!SINTRA Aplikaciju kako bi pružio potporu korisnicima prilikom razvijanja inovativnih ideja namijenjenih za projekte održivosti unutar organizacije.

Sva poglavlja vodiča su međusobno povezana na različite načine. Stoga je vrlo važno razumijevanje sadržaja SINTRA-e kako bi se mogla izabrati najprikladnija metoda, alati i potrebne informacije, usmjerene razvoju projekta održivosti za organizaciju.

Kako bi učinkovito koristili vodič, preporuka je da se prođu sva poglavlja, te se nakon toga registrira na SINTRA platformu za e-učenje kako bi imali dostupne sve trening materijale i studije slučaja na jednom mjestu.

1.0 SINTRA trening material

Bazirano na potrebama dobivenih analizom i identificiranjem putem anketa u svim partnerskim zemljama, trening materijali, originalno izrađeni i prilagođeni, su doveli do razvoja i isporuke serije Trening modula. Teme modula odgovaraju širokom obimu obuke targetirane skupine vezane za razvoj održivosti kroz intrapoduzetništvo.

Trening unutar SINTRA projekta ima za cilj pružiti integriranu potporu, prilagođenu potrebama organizacija, za razvoj intrapodzetničkih vještina, kompetencija i stavova zaposlenika te vlasnika kako bi unaprijedili organizacijski utjecaj na okoliš, socijalni utjecaj i poslovnu održivost.

1.1 Trening moduli

Sljedećih šest modula su ciljano kreirani da objedine sve teme i pruže teoretsku pozadinu te ideje za praktičan rad prilikom korištenja intrapoduzetništva za unaprjeđenje održivosti.

 1. Razumijevanje organizacijskog konteksta i njegov utjecaj na održivi razvoj
 2. Procjena utjecaja intrapoduzetničkih inicijativa na održivost poslovanja
 3. Identifikacija mogućnosti i perspektive održivih inovacija koristeći unutarnje i vanjske izvore ideja
 4. Procjena vlastitog potencijala za inoviranje i dodavanje održivih vrijednosti
 5. Branjenje vlastitih intrapoduzetničkih ideja i rad s upravom organizacije na pitanjima održivosti.
 6. Formiranje i rad intra-organizacijskih intrapoduzetničkih timova za razvoj usmjeren na održivost poslovanja

You can enrol in the SINTRA e-learning platform in order to access the modules‘ content.

1.2 Case studies

Studije slučaja iz organizacija u zemljama partnera daju izvrstan primjer kako je intrapoduzetništvo korišteno za unaprjeđenje održivosti.

SINTRA studije slučaja su kreirane temeljem identificiranih primjera dobre prakse na području intrapoduzetništva orijentiranog na održivost. Primjeri prezentiraju uspješne projekte u privatnom i javnom sektoru u šest zemalja partnera.

Studija slučaja Sektor Zemlja
Eko mobilnost Istraživanje i razvoj Bugarska
ENTRETOUR – Jačanje poslovnih vještina u turističkom Sveučilište Bugarska
Digitalizacija poslovanja Sveučilište Hrvatska
Upravljanje održivim razvojem – INA Petrol Company Hrvatska
Strategija ekološke održivosti – O-I Estonia Production Company Estonija
Zaklada “Let’s do it.” Zaklada Estonija
Intrapoduzetnički razvoj Pristis d.o.o. Poduzeće Estonija
Regeneracija i unaprjeđenje općinskog zemljišta Općina Grčka
Održivost u proizvodnji mramora Proizvodnja Grčka
Implementacija UN-ocih ciljeva održivosti u Kópavogur Općina Island
Intrapoduzetništvo u očuvanju okoliša Banka Island
Cargill Proizvodnja i distribucija Portugal
HFA Electronic Production Portugal

You can enrol in the SINTRA e-learning platform in order to access the case studies‘ content.

2.0 Provedba trening radionica

Obuka traje otprilike 25 sati te ih je moguće organizirati u fizičkom obliku, mješovitim načinom treninga, u potpunosti na daljinu, ili samoučenjem.

Provedba obuke mora zadovoljiti potrebe svake organizacije; međutim, treneri trebaju smisliti načine za poboljšanje praktičnih vještina u istom obimu ili čak više od teorijskog dijela.

2.1 Idealna provedba treninga

Preporučeno je da se SINTRA trening materijali koriste u mješovitom načinu obuke na način da se koristi platforma za e-učenje i obuka u fizičkom obliku. Sudionici mogu proći teoretski dio treninga kroz platformu za e-učenje putem koje odmah dobivaju povratnu informaciju o njihovom znanju putem pitanja za samoevaluaciju, a nakon toga u obliku sastanaka s trenerom kako bi se radilo na praktičnom treningu u grupama i timovima na razvoju ideja i projekata.

2.2 Moduli

Moduli pružaju izvrstan teoretski i praktičan pregled intrapoduzetničkih aktivnosti i razvoja održivosti. Unutar modula nalaze se aktivnosti za učenje i primjeri koji podupiru razvoj i razumijevanje intrapoduzetničkih praksi i razvijanje projekata za održivost.

2.2.1 Primjer trening aktivnosti

Aktivnosti obuke daju treningu dublju svrhu te je preporučeno izdvojiti dovoljno vremena i prostora za vrijeme treninga za aktivnosti razvoja znanja.
Najučinkovitiji način za pristup svim aktivnostima je pristup platformi za e-učenje i odabir jednog od odgovarajućih modula opisanih ovdje:

 • Modul 1 – Razumijevanje organizacijskog konteksta – Poglavlje 5 – Trening materijal – Aktivnost 1 – Razumijevanje organizacijskog konteksta.
 • Modul 1 – Razumijevanje organizacijskog konteksta – Poglavlje 5 – Trening materijal – Aktivnost 2 – Intrapoduzetništvo za razvoj održivosti I.
 • Modul 1 – Razumijevanje organizacijskog konteksta – Poglavlje 5 – Trening materijal – Aktivnost 3 – Intrapoduzetništvo za razvoj održivosti II.
 • Modul 4 – Procjena vlastitog potencijala za inoviranje i dodavanje održivih vrijednosti– Anex 1 – SINTRA personal innovation engine.
 • Modul 4 – Procjena vlastitog potencijala za inoviranje i dodavanje održivih vrijednosti – Annex 2 – Osobni plan za razvoj vlastitog potencijala za inovaciju.
 • Modul 4 – Procjena vlastitog potencijala za inoviranje i dodavanje održivih vrijednosti – Annex 3 – Value proposition canvas.
 • Modul 6 – Formiranje i rad intra-organizacijskih intrapoduzetničkih timova za razvoj usmjeren na održivost poslovanja – Poglavlje 5 – Predložene grupne aktivnosti – Hypothetical SDC operation’s simulation
 • Modul 6 – Formiranje i rad intra-organizacijskih intrapoduzetničkih timova za razvoj usmjeren na održivost poslovanja – Poglavlje 5 – Predložene grupne aktivnosti – Plan za održivi razvoj

2.3 Korištenje studija slučaja

Studije slučaja su korisne jer demonstriraju dobre primjere intrapoduzetničkih praksi za razvoj održivosti unutar organizacija. Mogu pomoći sudionicima SINTRA obuke u razumijevanju i dobivanju ideja koje mogu potpomoći njihovom zadatku uspostave održivosti.

2.4 Pitanja samoprocjene

Na završetku svakog modula sudionici odgovaraju na pitanja samoprocjene kako bi evaluirali svoje razumijevanje sadržaja modula te odmah imali povratnu informaciju o stečenom znanju.

2.5 Korištenje pojmovnika

Pojmovnik pruža općenita objašnjenja korištenih termina u trening materijalima. Pojmovnik je preporučeno pročitati prije kretanja s obukom ili ga koristiti simultano s obukom.

2.6 Dodatni trening materijali

Svaki trening modul ima popis dodatnih trening materijala za one sudionike koji žele proširiti svoje znanje.

2.7 Treneri

Za pružanje SINTRA intrapoduzetničke obuke za održivost unutar organizacije ili u drugom okruženju, treneri bi trebali u potpunosti koristiti ovaj vodič i biti prijavljeni na platformu za e-učenje kako bi bolje razumjeli tijek modula te drugog dodatnog materijala.

2.8 Selekcija sudionika

Preporuča se odabir 3 – 4 sudionika iz iste organizacije kako bi timski sudjelovali svojim vještinama i znanjem u razvoju intrapoduzetničkih projekata unutar organizacija. U timu je idealno imati predstavnika iz upravljačkog dijela organizacije.
Svi zainteresirani za SINTRA obuku se mogu registrirati na platformu za e-učenje i započeti treninge samostalno.

Platforma za e-učenje je prikladna za mješovit način obuke, e-učenje ili samostalno učenje. Platforma sadrži sve trening materijale razvijene unutar SINTRA projekta; module, aktivnosti obuke, pitanja samoprocjene, studije slučaja, pojmovnik i dodatne trening materijale. Inovativni SINTRA alati su isto tako dostupni na platformi.

3.1 Priručnik e-platforme za trenere
3.2 Priručnik e-platforme za sudionike

4.0 Set inovativnih alata za procjenu održivosti fokusirane na intrapoduzetništvo

Svrha SINTRA ALATA je predstavljanje seta alata koji mogu biti korišteni za procjenu organizacijske orijentacije i intrapoduzetnika te njihovu spremnost za prikup ideja u organizaciji u svrhu održivosti. Alati pomažu sistemskom pristupu inovacijama, prate razvoj napretka i pronalaze nove pristupe prema održivosti, u ekološkom i ekonomskom smislu.

4.1 Priručnik za organizacijsko/poslovni model održivosti

Priručnik pruža ideje i uvid u procjenu održivosti te argumentira intrapoduzetništvo i poduzetništvo. U poglavlju “Razmatranje” mogu se pronaći vrijedni savjeti za procjenu održivosti poslovanja ili intrapoduzetničke ideje.

4.2 Smjernice za uključivanje mladih talenata u otvorene inovativne projekte u suradnji s intrapoduzetnicima

Dokument pruža pregled otvorenih inovacija i uključivanje mladih talenata da ciljano potpomogne podržati intrapoduzetničke projekte u organizaciji. Smjernice pomažu organizacijama i intrapoduzetnicima da identificiraju i razumiju najefektivnije načine prikupljanja ideja i informacija iz raznih izvora unutar organizacije kako bi poboljšali intrapoduzetničke aktivnosti fokusirane na održivost u ekološkom, društvenom i ekonomskom smislu.

4.3 Set alata za procjenu održivosti organizacijskog/poslovnog modela

Set sadrži korisne alate koji mogu biti korišteni prilikom definiranja i usklađivanja održivosti i inovativnih strategija, prilikom mapiranja strateških odluka te ukljanjanja kritičnih nesigurnosti vezanih za ideju, posao ili koncept.

4.3.1 Kaskada strateških izbora

Kaskada strateškog izbora je često korišten alat kako bi se kreirala diferencirana strategija kroz set pitanja.

4.3.2 Poslovni model održivosti Canvas

Alat koji pomaže u kreiranju i implementaciji održivih inovativnih projekata. Omogućava opisivanje i povezivanje poslovnih modela koji su ujedno inovativni i održivi.

4.3.3 Manifest održivosti

Daje strateško obrazloženje plana razvoja za održive i inovativne programe. Prikladan je za efektivno komuniciranje programa inovacija.

4.3.4 Intrapoduzetnički test vještina

SINTRA Intrapoduzetnički test vještina procjenjuje intrapoduzetničke vještine u kontekstu tima, organizacije ili partnerstva.

4.3.5 Potreba za održivosti

Uspješne inovacije zadovoljavaju potrebu – stvarnu i specifičnu potrebu korisnika koja trenutno nije zadovoljena ili bi se mogla unaprijediti. Alat pomaže definirati nezadovoljenu potrebu koja će prirodno dovesti do relevantnih i održivih ideja ili inovacija.

4.3.6 Korijeni održive ideje

Pregledan način da se ideja definira te sumira brzo i precizno. Važno je biti u mogućnosti to napraviti kao podsjetnik ideje, kako bi se komunicirala prema drugima na ispravan način i da odluke o ideji mogu biti donesene.

4.3.7 Inovacijski predložak

Predložak služi da se ideja razjasni i komunicira te se kreira prezentacija koja će pomoći da se opravda investiranje vremena i sredstava za postizanje ciljeva povezanih s različitim aspektima održivosti.

4.3.8 Prototip evaluacije održivosti

Ova tehnika je dizajnirana za timsku radionicu ili dijeljeno online okruženje.

5.0 Usluge savjetovanja

Preporučeno je da se nakon odrađene obuke SINTRA trening radionica održi savjetovanje kako bi se pružili savjeti i podrška sudionicima za razvoj i implementaciju inijativa vezanih za intrapoduzetničke inicijative orijentirane na održivost.

SINTRA set inovativnih alata je vrlo koristan za vrijeme savjetovanja i implementacije projekata održivosti. O! SINTRA Aplikacija je korisna za prikupljanje ideja zaposlenika i njihovo upravljanje, što može dovesti do novih inovativnih nastojanja povezanih s održivošću.

5.1 Organizacija setova savjetovanja

Savjetovanja trebaju biti organizirana da zadovolje potrebe pojedine organizacije i intrapoduzetničkih timova. Setovi mogu biti održani ili online ili fizički. Prikladan je i mješovit pristup. Vrijeme savjetovanja treba biti usuglašeno s kompleksnošću projekta i potrebom za savjetovanjem i podrškom.

6.0 O! SINTRA aplikacija

O! SINTRA aplikacija za prikupljanje ideja, informacija i trendova zaposlenika unutar organizacija. Aplikacija je dostupna putem internet preglednika, na računalu i putem mobilnih telefona.

6.1 Kako koristiti O! SINTRA Aplikaciju

Aplikacija zahtijeva prijavu korisnika. Ovo omogućuje korisnicima da postave svoj račun s korisničkim imenom i profilnom slikom.

Aplikacija omogućuje jednostavno objavljivanje ideja na temelju postavki. Objavljene ideje bit će vidljive svima, a drugi će korisnici moći davati prijedloge, dijeliti i lajkati objavljene ideje. Korisnik također može anoninmo objaviti ideju.

Korištenje

Aplikacija se može koristiti u procesu od 2 koraka.

Korak 1: Gdje se aplikacija koristi za prikupljanje ideja od zaposlenika/korisnika.

Korak 2: Prikupljene ideje se filtriraju i o odabranim idejama se dalje raspravlja sa zaposlenicima/korisnicima pomoću SINTRA alata i predložaka. Gdje se od njih traži da dalje prošire svoju ideju.

Postavljanje

Za postavljanje aplikacije za potrebe organizacije mogu se koristiti sljedeći načini:

Postavljanje 1:

Organizacija može postaviti aplikaciju za prikupljanje ideja definirajući određeni problem s kojim se suočava i treba nove ideje. Za to definiraju problem, zahtjeve, postavljaju vremensko ograničenje i ugrađuju aplikaciju na intranet sustav organizacije, a kasnije traže od zaposlenika/korisnika da koriste aplikaciju za objavljivanje svojih ideja.

Postavljanje 2:

Organizacija može na sličan način organizirati natječaj za prikupljanje ideja za poboljšanje ili napredovanje procesa na svom intranetu i ugraditi aplikaciju za prikupljanje ideja.

Postavljanje 3:

Organizacija može postaviti mjesečno tematsko natjecanje na svom intranetu za prikupljanje ideja i ugraditi aplikaciju za prikupljanje ideja.

Postavljanje 4:

Organizacija također može imati ugrađenu aplikaciju na svom intranetu za prikupljanje ideja tijekom cijele godine. Koji se redovito mogu pregledavati radi zanimljivih ideja.