Category

Vijesti

Bilten #1

By Vijesti

Projekt

SINTRA- Postizanje održivosti putem INTRApoduzetništva je 24-mjesečni Erasmus + projekt (KA2: Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih) prilagođen kako bi pružio integriranu podršku, prilagođenu potrebama organizacija za razvoj vještina, kompetencija i stavova među zaposlenicima i vlasnika poduzeća u svrhu razvoja održivosti organizacija.

Projektni partneri

 • Koordinator projekta: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi, Island — www.simenntun.is
 • APOPSI Information Technology, Consulting and Training Ser- vices S.A, Grčka — www.apopsi.gr
 • Creatrix ehf, Island— www.creatrix.is
 • Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Portugal — www.dialogue- diversity.pt
 • VE-GO-RA, Hrvatska — www.vegora.hr
 • YSBF Youth in Science and Business Foundation, Estonija — www.ysbf.org
 • Tora Consult Ltd., Bugarska — www.toraconsult.com

 

TARGET GRUPE

Targetirane grupe u projektu su vlasnici i njihovi zaposlenici iz poslovnog, civilnog i državnog sektora koji su zainteresirani za rast konkurentnosti         i održivosti kroz razvoj intrapoduzetništvo.

 

Ciljevi projekta

 • Bolje razumijevanje nacionalnog i sektorskog konteksta u odnosu okoliša, socijalne i ekonomske održivosti iz intrapoduzetničke perspektive i utvrđivanje postojećih nesrazmjera u intrapoduzetničkom načinu razmišljanja na organizacijskoj
 • Razraditi inovativnu metodologiju obuke, alate i materijale, kombinirajući procese intrapoduzetničkog obrazovanja i savjetovanja usmjerenog na održivost u jedinstven, integriran pristup, kako bi se povećao utjecaj organizacija na okruženje i njihova društvena i poslovna održivost.
 • Udovoljavanje potrebama organizacija pružanjem pilot radionica i savjetodavnih usluga usmjerenih na održivost, povećavajući intrapoduzetničke napore koji bi na kraju mogli dovesti do novih ili modificiranih proizvoda i usluga s pozitivnim učinkom na održivost.
 • Prijenos rezultata projekta u druge zemlje uspostavljanjem platforme za e-učenje i stvaranje alata za inovacije za intrapoduzetništvo usmjereno na održivost i koje je svima

 

Očekivani rezultati

 • Analiza nesrazmjera u nacionalnom i sektorskom kontekstu u području ekološke, socijalne i ekonomske održivosti iz intrapoduzetničke perspektive i utvrđivanje srodnih dobrih praksi koje se mogu koristiti kao obrazovni izvori za poslodavce i zaposlenike.
 • Razvoj SINTRA kurikuluma, pristupa izobrazbe, metodologije i sadržaja za intrapoduzetničko obrazovanje usmjereno na održivost zaposlenika i poslodavaca.
 • Fokusom na održivosti intrapoduzetničkog usavršavanje poslodavaca i zaposlenika putem implementacije radionica i pružanje savjetodavnih usluga.
 • Razvoj interaktivne e-platforme za učenje koja će omogućiti mješovit način učenja ciljnih skupina projekta i učenje na daljinu zainteresiranih poslodavaca i zaposlenika fokusiranih ka održivom intrapoduzetništvu nakon zaključenja projekta.
 • Razvoj inovativnih alata otvorenog tipa koji će zaposlenicima u organizacijama pomoći u prikupljanju ideja i modificiranju proizvoda, usluga i organizacijskih procesa kako bi bili ekološki prihvatljiviji i održivi u socijalnom i ekonomskom smisluProject news

 

SINTRA – prvi transnacionalni sastanak

Zbog ograničenja COVID-19, 10. i 11. rujna 2020. prvi je e-sastanak transnacionalnog projekta uspješno održan na MS TEAMS.

Tijekom dvodnevnog sastanka predstavnici partnera imali su priliku detaljno razgovarati o razvoju intelektualnih rezultata projekta, kao i nekoliko važnih aspekata tehničkog i financijskog upravljanja projektom.

Također su predstavljene i raspravljane aktivnosti diseminacije projekta i doneseno je nekoliko važnih odluka u vezi s provedbom tih aktivnosti. Konačno, strategiju osiguranja kvalitete projekta i aktivnosti procjene projekta također je temeljito predstavio koordinator projekta koji je postavio osnovu za uspjeh projekta.

 

Inicijacija intelektualnog output 1 – “Dobra praksa i Gap Analiza”

Provedba „Održivosti kroz intrapoduzetništvo – identifikacija nacionalnih studija i dobrih praksi“u svim zemljama projekta započela je u listopadu 2020. Početna faza provedbe projekta SINTRA odnosi se na temeljitu istragu nacionalnih i sektorskih postavki za razvoj ekološke, socijalne i ekonomske održivosti, kao i postojeće dobre prakse u određenim sektorima s potencijalima održivosti u odnosnoj partnerskoj zemlji, povezani s pozitivnim učincima koje intrapoduzetništvo može imati na održivost u jednoj ili više njegovih dimenzija. Ova istraga, zajedno s anketama i intervjuima za analizu jaza, koja će se provesti kao sljedeći korak u okviru IO1, poslužit će u svrhu popunjavanja praznine u sistematskom mapiranju potreba za usavršavanjem vezanih za održivost unutar poduzetništva. zaposlenika i poslodavaca u partnerskim zemljama.

Očekuje se da će povezane nacionalne studije biti završene do sredine studenoga 2020. godine i bit će postavljene na web stranicu projekta.

Newsletter_1_CR

Inicijativa intelektualnog rezultata 1 “Dobra praksa i analiza jaza”

By Vijesti

Provedba „Održivosti kroz Intrapoduzetništvo – identifikacija nacionalnih studija i dobrih praksi“ u svim zemljama projekta započela je u listopadu 2020. Početna faza provedbe projekta SINTRA odnosi se na temeljitu istragu nacionalnih i sektorskih postavki za razvoj ekološke, socijalne i ekonomske održivosti, kao i postojeće dobre prakse u određenim sektorima s potencijalima održivosti u odnosnoj partnerskoj zemlji, povezani s pozitivnim učincima koje poduzetništvo može imati na održivost u jednoj ili više njegovih dimenzija. Ova istraga, zajedno s anketama i intervjuima za analizu nedostataka, koji će se provesti kao sljedeći korak u okviru IO1, poslužit će u svrhu popunjavanja praznine u sustavnom mapiranju potreba za usavršavanjem zaposlenih i poslodavaca povezanih s održivošću partnerske zemlje.

Očekuje se da će povezane nacionalne studije biti završene do sredine studenoga 2020. godine i bit će postavljene na web stranicu projekta.

SINTRA 1. transnacionalni e-sastanak

By Vijesti

Zbog ograničenja COVID-19, 10. i 11. rujna 2020. prvi je e-sastanak transnacionalnog projekta uspješno održan na MS TEAMS.

Tijekom dvodnevnog sastanka predstavnici partnera imali su priliku detaljno razgovarati o razvoju intelektualnih rezultata projekta, kao i nekoliko važnih aspekata tehničkog i financijskog upravljanja projektom.
Također su predstavljene i raspravljene aktivnosti radnog paketa širenja i doneseno je nekoliko važnih odluka u vezi s provedbom aktivnosti širenja projekta. Konačno, koordinator projekta temeljito je predstavio strategiju osiguranja kvalitete projekta i aktivnosti evaluacije projekta koji su postavili osnovu za uspjeh projekta.

facebook.com/sintraproject.eu