ΕΤΑΙΡΟΙ

Η σύμπραξη του SINTRA αποτελείται από επτά εταίρους από έξι χώρες (Ισλανδία, Βουλγαρία, Κροατία, Εσθονία, Ελλάδα και Πορτογαλία) όπως περιγράφεται παρακάτω.

Συντονιστής του έργου

Το Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi (Life Long Learning Center of West Iceland) είναι ένας δημόσιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ανήκει σε δήμους της περιοχής, τοπικά συνδικάτα, τοπικά κολέγια και ορισμένες σημαντικές εταιρείες. Το Κέντρο ιδρύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1999 και επιδοτείται μερικώς από το Ισλανδικό Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών. Οι ιδρυτές του Símenntunarmiðstöðin συμπεριλαμβάνουν 34  δήμους, εταιρείες  και ιδρύματα  της περιοχής.

Ο κύριος στόχος του Símenntunarmiðstöðin είναι η προώθηση και υποστήριξη της συνεχιζόμενης κατάρτισης και η αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο δυτικό τμήμα της Ισλανδίας.

www.simenntun.is

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 και δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συμβουλευτικής. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης στην Ελλάδα με έδρα στον Πειραιά και λειτουργεί παραρτήματα στην Πάτρα και το Ναύπλιο. Η εταιρία έχει επίσης παρουσία στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας (APOPSI ROMANIA S.A.).
Οι κύριες δραστηριότητες της ΑΠΟΨΗ Α.Ε αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

  • Επαγγελματική κατάρτιση σε άνεργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους με τη μορφή συμβατικής, μικτής ή ασύγχρονης / σύγχρονης τηλεκατάρτισης.
  • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και παροχή υποστήριξη σε άνεργους και εργαζόμενους σε θέματα όπως η διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
  • Συντονισμός, διαχείριση και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που σχετίζονται με το Ανθρώπινο Δυναμικό στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
  • Υλοποίηση μελετών και ερευνών για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Τοπική Ανάπτυξη
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προσαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Εκπαίδευσης και συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου
  • Ανάπτυξη μαθημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001: 2008, EN ISO 27001: 2013 και EN ISO 1435 όσον αφορά στη Διασφάλιση Ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών της, στην ασφάλεια των συστημάτων Πληροφορικής της εταιρείας και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων διάδοσης αντίστοιχα.

www.apopsi.gr

Η Creatrix είναι μια μικρή ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2018 και είναι αφιερωμένη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση έργων και υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Η Creatrix επικεντρώνεται στην παροχή εξατομικευμένης εκπαίδευσης σε άτομα, εταιρείες, δήμους και ιδρύματα. Η ιδεολογία της εταιρείας επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση των ανθρώπων να αναλάβουν το ρόλο τους με δημιουργική σκέψη και θετική στάση. Η Creatrix έχει συντονίσει ένα σημαντικό αριθμό αναπτυξιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με ιδρύματα και εκπαιδευτικά κέντρα.

www.creatrix.is

Η Dialogue Diversity είναι μια νεοσύστατη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στις επικοινωνιακές, αναπτυξιακές και σχεσιακές πτυχές της οργανωσιακής και εκπαιδευτικής ζωής. Η ομάδα της διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο και εστιάζει στην ανάπτυξη σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από επαγγελματική και πολιτιστική πολυμορφία. Όσον αφορά την εκπαίδευση, η προσέγγιση της Dialogue Diversity επικεντρώνεται στον Οργανισμό υπό το πρίσμα ενός Κοινωνικού Συστήματος.

Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Aveiro της Πορτογαλίας. Τα καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης για διαφορετικές ομάδες στόχους περιλαμβάνουν ειδικές παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις και υλικό με εστίαση στην κοινωνική ένταξη, την ενδυνάμωση, την παροχή κινήτρων και σχετικές πρακτικές που βασίζονται σε Νέες Τεχνολογίες. Η εταιρία εξειδικεύεται στην επιχειρηματική εκπαίδευση και στην προώθηση και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και των οριζόντιων δεξιοτήτων σε Νέους και ενήλικες.

www.dialogue-diversity.pt

Η Αναπτυξιακή Εταιρία της Velika Gorica (VE-GO-RA) είναι ένας τοπικός οργανισμός επιχειρηματικής ανάπτυξης με σκοπό την παροχή επιχειρηματικών, οικονομικών, νομικών συμβουλών και τεχνικής βοήθειας δίνοντας έμφαση στη δικτύωση φορέων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ο φορέας υποστηρίζει την ανάπτυξη της Velika Gorica παρέχοντας λύσεις «έξυπνων  πόλεων». Συμπληρωματικά, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη του επιχειρηματικού τομέα μέσω της παροχής ενημέρωσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων με στόχο την ανάπτυξη μιας σύγχρονης και βιώσιμης πόλης.

Η ομάδα-στόχος της VE-GO-RA είναι οι 1.500 υφιστάμενες επιχειρήσεις, 900 τεχνίτες και δυνητικοί επιχειρηματίες της Velica Gorica.

www.vegora.hr

Το Youth in Science and Business Foundation (YSBF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων ιδεών και της δημιουργικότητας μέσω της αξιοποίησης Νέων Τεχνολογιών.

Το YSBF έχει υλοποιήσει διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με την προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ως επιλογή σταδιοδρομίας για Νέους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Από την ίδρυσή του το 2001, το YSBF έλαβε χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων από ταμεία της Ε.Ε., εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, την Εσθονική κυβέρνηση και από διεθνείς οργανισμούς. Ο φορέας εδρεύει στο Ταλίν της Εσθονίας, αλλά συμμετέχει κυρίως σε διακρατικά έργα. Το YSBF έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε έργα που σχετίζονται με τους Νέους, την επιστήμη, την τεχνολογία και τη διάδοση της καινοτομίας.

www.ysbf.org

Η Tora Consult Ltd. είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011 στη Σόφια της Βουλγαρίας με δραστηριότητες επικεντρωμένες κυρίως στους τομείς της επιχειρηματικής υποστήριξης, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και της περιφερειακής ανάπτυξης. Η εταιρεία διαθέτει ευρεία εμπειρία στους προαναφερθέντες τομείς και συνεχώς προσπαθεί να επεκτείνει το πεδίο των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Ως εκ τούτου, η ομάδα στελεχών της εταιρείας έχει να επιδείξει με την πάροδο των ετών σημαντική εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:
– προετοιμασία, εφαρμογή και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενεργειών δημοσιότητας
– ερευνητικές δραστηριότητες στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της περιφερειακής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της αγοράς εργασίας, των πολιτικών απασχόλησης, κλπ.
– εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων
– εκπόνηση κοινωνικών και οικονομικών αναλύσεων.

Η Tora Consult επικεντρώνεται επίσης στην υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάλυση σκοπιμότητας της εκάστοτε επιχειρηματικής ιδέας, την επιχειρηματική εκπαίδευση, την επιλογή της έδρας της εκάστοτε επιχείρησης, την αξιολόγηση της βιωσιμότητας, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των εμποδίων στην έναρξη, την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και της στρατηγικής μάρκετινγκ, τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης, τη συνεχιζόμενη επιχειρηματική καθοδήγηση, κλπ. Με αυτόν τον τρόπο, η Tora Consult παρέχει υποστήριξη στους επιχειρηματίες για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τον ανταγωνισμό, τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων, την χρηματοοικονομική διαχείριση, την εμπιστοσύνη των πελατών, κλπ.

www.toraconsult.com