SINTRA – Jätkusuutlikkuse saavutamine INTRApreneurshipi kaudu on 24 kuud kestev Erasmus + projekt (KA2: täiskasvanuhariduse strateegilised partnerlused), mille eesmärk on pakkuda integreeritud tuge, mis on kohandatud organisatsioonide vajadustele, et arendada ettevõttesiseselt seotud oskusi, pädevusi ja hoiakuid nii töötajate kui ka tööandjate seas organisatsioonide jätkusuutlikkuse parandamise nimel.
Jätkusuutlikkus ettevõtluses viitab üldiselt organisatsiooni poliitika ja tavade mõjule keskkonna ja ühiskonna üle. See on tugevalt seotud ka organisatsiooni enda elujõulisuse ja konkurentsivõimega.
Intrapreneurship on tava, mille kohaselt töötajad kasutavad oma ettevõttes ettevõtluskäitumist, et saavutada uuenduslikke tooteid või teenuseid.
SINTRA projekt arendab kohandatud ja uuenduslikke koolitusressursse ja -vahendeid, mis on mõeldud jätkusuutlikkusele suunatud ettevõtluse, tsiviil- või valitsussektori organisatsioonide toetamisele kogu Euroopas.

Objectives

Paremini mõista siseriiklikust ja valdkondlikust kontekstist keskkonna, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse valdkonnas ettevõtluslikust (intrapreneurial) vaatenurgast lähtuvalt ning teha kindlaks olemasolevad lüngad ettevõttesisese mõtteviisi osas organisatsiooni tasandil.

Töötada välja uuenduslik koolitusmetoodika, -vahendid ja -materjal, ühendades jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttesisese koolituse ja nõustamise protsessid ühtses integreeritud lähenemisviisis, et suurendada organisatsioonide keskkonnamõju ning nende sotsiaalset ja ärilist jätkusuutlikkust.

Organisatsioonide vajaduste rahuldamine, korraldades jätkusuutlikkusele suunatud pilootkoolitusi ja nõustamisteenuseid, suurendades ettevõtete siseseid jõupingutusi, mis võivad lõpuks viia uute või täiendatud toodete ja teenusteni, millel on positiivne mõju jätkusuutlikkusele.

Projekti tulemuste edastamine teistesse riikidesse e-õppe platvormi loomise kaudu ja avatud jätkusuutlikkusele suunatud ettevõtluse jaoks avatud innovatsiooni tööriistakomplekti loomine.

Tulemused

Keskkonna, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse valdkonna siseriiklike ja valdkondlike kontekstide puudujääkide analüüs ettevõttesisest vaatenurgast ja seonduvate heade tavade väljaselgitamine, mida võib kasutada tööandjate ja töötajate haridusressurssidena.
SINTRA õppekava ja õppematerjalid töötajate ja tööandjate jätkusuutlikkusele suunatud koolitusesiseseks koolituseks.
Organisatsioonide esindajate nõustamine jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttesiseste ülesannete väljatöötamiseks.
SINTRA e-õppe platvorm koolitusressursside pakkumiseks, mis on välja töötatud projekti raames eesmärgikindlatele ja huvitatud lõppkasutajatele.
Avatud innovatsioonivahendite komplekt organisatsioonide esindajate toetamiseks ideede kogumiseks ning toodete, teenuste ja organisatsiooniliste protsesside muutmiseks, et need oleksid keskkonnasõbralikumad ja sotsiaalses ja majanduslikus mõttes jätkusuutlikumad.

Ε-Learning platform

SINTRA e-learning platform will facilitate the pilot blended learning of the project’s target groups and the distance learning of interested employers and employees in sustainability-focused intrapreneurship after the project conclusion.

O! SINTRA Application

O! SINTRA Application will help employees in organisations to collect ideas and modify products, services and organisational processes to be more environmentally friendly and more sustainable in social and economic terms.

Uudised

Uudised
oktoober 13, 2022

Projekti neljas uudiskiri on nüüd väljas!

SINTRA uudiskirja vaatamiseks järgige järgmist linki: SINTRA_newsletter 4_EST
Uudised
veebruar 3, 2022

Projekti kolmandaks uudiskiri on nüüd väljas!

SINTRA kolmandaks uudiskirja vaatamiseks klõpsake alloleval lingil: SINTRA_newsletter 3_EST
Uudised
juuni 29, 2021

Teine projekti uudiskiri on nüüd väljas!

Teise SINTRA uudiskirja vaatamiseks klõpsake alloleval lingil: SINTRA_newsletter 2 – Estonian