SINTRA – Jätkusuutlikkuse saavutamine INTRApreneurshipi kaudu on 24 kuud kestev Erasmus + projekt (KA2: täiskasvanuhariduse strateegilised partnerlused), mille eesmärk on pakkuda integreeritud tuge, mis on kohandatud organisatsioonide vajadustele, et arendada ettevõttesiseselt seotud oskusi, pädevusi ja hoiakuid nii töötajate kui ka tööandjate seas organisatsioonide jätkusuutlikkuse parandamise nimel.
Jätkusuutlikkus ettevõtluses viitab üldiselt organisatsiooni poliitika ja tavade mõjule keskkonna ja ühiskonna üle. See on tugevalt seotud ka organisatsiooni enda elujõulisuse ja konkurentsivõimega.
Intrapreneurship on tava, mille kohaselt töötajad kasutavad oma ettevõttes ettevõtluskäitumist, et saavutada uuenduslikke tooteid või teenuseid.
SINTRA projekt arendab kohandatud ja uuenduslikke koolitusressursse ja -vahendeid, mis on mõeldud jätkusuutlikkusele suunatud ettevõtluse, tsiviil- või valitsussektori organisatsioonide toetamisele kogu Euroopas.

Objectives

Paremini mõista siseriiklikust ja valdkondlikust kontekstist keskkonna, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse valdkonnas ettevõtluslikust (intrapreneurial) vaatenurgast lähtuvalt ning teha kindlaks olemasolevad lüngad ettevõttesisese mõtteviisi osas organisatsiooni tasandil.

Töötada välja uuenduslik koolitusmetoodika, -vahendid ja -materjal, ühendades jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttesisese koolituse ja nõustamise protsessid ühtses integreeritud lähenemisviisis, et suurendada organisatsioonide keskkonnamõju ning nende sotsiaalset ja ärilist jätkusuutlikkust.

Organisatsioonide vajaduste rahuldamine, korraldades jätkusuutlikkusele suunatud pilootkoolitusi ja nõustamisteenuseid, suurendades ettevõtete siseseid jõupingutusi, mis võivad lõpuks viia uute või täiendatud toodete ja teenusteni, millel on positiivne mõju jätkusuutlikkusele.

Projekti tulemuste edastamine teistesse riikidesse e-õppe platvormi loomise kaudu ja avatud jätkusuutlikkusele suunatud ettevõtluse jaoks avatud innovatsiooni tööriistakomplekti loomine.

Tulemused

Keskkonna, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse valdkonna siseriiklike ja valdkondlike kontekstide puudujääkide analüüs ettevõttesisest vaatenurgast ja seonduvate heade tavade väljaselgitamine, mida võib kasutada tööandjate ja töötajate haridusressurssidena.
SINTRA õppekava ja õppematerjalid töötajate ja tööandjate jätkusuutlikkusele suunatud koolitusesiseseks koolituseks.
Organisatsioonide esindajate nõustamine jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttesiseste ülesannete väljatöötamiseks.
SINTRA e-õppe platvorm koolitusressursside pakkumiseks, mis on välja töötatud projekti raames eesmärgikindlatele ja huvitatud lõppkasutajatele.
Avatud innovatsioonivahendite komplekt organisatsioonide esindajate toetamiseks ideede kogumiseks ning toodete, teenuste ja organisatsiooniliste protsesside muutmiseks, et need oleksid keskkonnasõbralikumad ja sotsiaalses ja majanduslikus mõttes jätkusuutlikumad.

Ε-Learning platform

SINTRA e-learning platform will facilitate the pilot blended learning of the project’s target groups and the distance learning of interested employers and employees in sustainability-focused intrapreneurship after the project conclusion. The platform will be developed in the next months of the project.

O! SINTRA Application

O! SINTRA Application will help employees in organisations to collect ideas and modify products, services and organisational processes to be more environmentally friendly and more sustainable in social and economic terms. O! SINTRA App will be developed in the next months of the project.

Uudised

Uudised
juuni 29, 2021

Teine projekti uudiskiri on nüüd väljas!

Teise SINTRA uudiskirja vaatamiseks klõpsake alloleval lingil: SINTRA_newsletter 2 – Estonian
Uudised
november 27, 2020

UUDISKIRI #1

Projekt SINTRA - Jätkusuutlikkuse saavutamine INTRApreneurshipi kaudu on 24-kuuline Erasmus+ projekt (KA2: täiskasvanuhariduse strateegiline partnerlus), mille eesmärk on pakkuda organisatsioonide vajadustele kohandatud integreeritud tuge, et arendada nii töötajate kui ka…
Uudised
oktoober 15, 2020

Intellektuaalse väljundi “Head tavad ja lünkade analüüs” algatamine

SINTRA projekti tegevuse „Jätkusuutlikkus läbi siseettevõtluse - riiklikud uuringud ja parimate praktikate kogumine” rakendamine kõigis projektiriikides on alanud oktoobris 2020. SINTRA projekti rakendamise algusetapp seisneb siseriikliku ja valdkondliku keskkonna põhjalikus…