Tulemused

Keskkonna, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse valdkonna siseriiklike ja valdkondlike kontekstide puudujääkide analüüs ettevõttesisest vaatenurgast ja seonduvate heade tavade väljaselgitamine, mida võib kasutada tööandjate ja töötajate haridusressurssidena.
SINTRA õppekava ja õppematerjalid töötajate ja tööandjate jätkusuutlikkusele suunatud koolitusesiseseks koolituseks.
Organisatsioonide esindajate nõustamine jätkusuutlikkusele suunatud ettevõttesiseste ülesannete väljatöötamiseks.
SINTRA e-õppe platvorm koolitusressursside pakkumiseks, mis on välja töötatud projekti raames eesmärgikindlatele ja huvitatud lõppkasutajatele.
Avatud innovatsioonivahendite komplekt organisatsioonide esindajate toetamiseks ideede kogumiseks ning toodete, teenuste ja organisatsiooniliste protsesside muutmiseks, et need oleksid keskkonnasõbralikumad ja sotsiaalses ja majanduslikus mõttes jätkusuutlikumad.