SINTRA koolituse juhend – Siseettevõtlus jätkusuutlikkuse nimel

Sissejuhatus

SINTRA – Achieving Sustainability through INTRApreneurship (Kestlik areng siseettevõtluse kaudu) oli kaheaastane Erasmus+ KA2 täiskasvanuhariduse projekt, mille eesmärk oli pakkuda organisatsioonide vajadustele kohandatud integreeritud tuge ettevõtlusega seotud oskuste, pädevuste ja hoiakute arendamiseks nii töötajate kui ka tööandjate seas, et parandada organisatsioonide keskkonnamõju ja nende sotsiaalset ja majanduslikku jätkusuutlikkust.

See koolitusjuhend on mõeldud selleks, et toetada tööandjaid, töötajaid, koolitajaid ja konsultante siseettevõtluse kasutamisel jätkusuutlikkuse projektide väljatöötamiseks ja elluviimiseks.

Juhend pakub navigeerimist SINTRA koolitusmaterjalide, tööriistakomplekti ja O! SINTRA rakenduse vahel, mis võimaldab kasutajatel arendada uuenduslikke ideid jätkusuutlikkuse projektide jaoks mis tahes organisatsioonis.

Iga juhendi osa on ühel või teisel viisil korrelatsioonis teiste osadega. Seetõttu on oluline luua hea arusaam SINTRA sisust, et oleks võimalik valida iga kasutaja vajaduste rahuldamiseks vajalikud meetodid, tööriistad ja teave, et töötada välja organisatsioonile sobiv jätkusuutlikkuse projekt.

Juhendi tõhusaks kasutamiseks on soovitatav jaotised läbi sirvida ja seejärel registreeruda SINTRA e-õppe platvormile, nii pääsete ühest kohast ligi kogu projekti koolitusmaterjalile ja juhtumiuuringutele.

1.0 SINTRA koolitusmaterjal

Tuginedes kõikides projekti partnerriikides analüüsitud ja uuringute kaudu kindlaks tehtud vajadustele, on algselt toodetud ja/või kohandatud koolitusmaterjal viinud koolitusmoodulite seeria tootmiseni. Moodulite teemad vastavad laiale hulgale projekti sihtrühma koolitusvajadustele, mis puudutavad jätkusuutlikkuse suurendamist läbi siseettevõtluse. SINTRA projekti raames toimuva koolituse eesmärk on pakkuda organisatsioonide vajadustele kohandatud integreeritud tuge, et arendada töötajate ja tööandjate seas siseettevõtlusega seotud oskusi, pädevusi ja hoiakuid, selleks et parandada organisatsioonide keskkonnamõju ning sotsiaalset ja ettevõtluse jätkusuutlikkust.

1.1 Koolitusmoodulid

Järgneva kuue mooduli eesmärk on käsitleda teemasid ning anda teoreetilist tausta ja ideid praktiliseks tööks siseettevõtluse kasutamisel jätkusuutlikkuse suurendamiseks.

 1. Organisatsiooni mõiste kontekst ja selle potentsiaal jätkusuutlikule arengule.
 2. Siseettevõtlike algatuste jätkusuutlikkuse mõju esialgne hinnang.
 3. Jätkusuutlikkusele keskendunud innovatsioonivõimaluste ja -väljavaadete tuvastamine, kasutades sisemisi ja väliseid ideede allikaid.
 4. Isiku innovatsioonipotentsiaali hindamine ja „jätkusuutlikkuse väärtuse” lisamine.
 5. Siseettevõtluse ideede kaitsmine ja organisatsiooni juhtkonnaga töötamine jätkusuutlikkuse küsimuste osas.
 6. Organisatsioonisiseste ettevõtlusmeeskondade moodustamine ja toimimine jätkusuutlikkuse arendamiseks

You can enrol in the SINTRA e-learning platform in order to access the modules‘ content.

1.2 Juhtumiuuringud

Partnerriikide organisatsioonide juhtumiuuringud annavad suurepärase näite sellest, kuidas siseettevõtlust kasutatakse jätkusuutlikkuse suurendamiseks.

SINTRA juhtumiuuringud loodi jätkusuutlikkusele suunatud siseettevõtluse valdkonnas tuvastatud edulugude põhjal. Juhtumid esindavad edukaid projekte kuue partnerriigi era- ja avalikus sektoris.

 

Juhtumi pealkiri Sektor Riik
Eco-Mobility

 

 

Teadus- ja arendustegevus Bulgaaria
ENTRETOUR – ärioskuste suurendamine turismisektoris

 

Ülikool Bulgaaria
Ettevõtluse digitaliseerimine Ülikool Horvaatia
Jätkusuutliku

arengu juhtimine

INA-s

 

Bensiinifirma Horvaatia
Keskkonna-säästlikkuse strateegia ettevõtes OI Tootmisettevõte Eesti
Rohetiigri sihtasutus “Teeme ära.” Sihtasutus Eesti
Siseettevõtluse arendus Pristis Ltd-s Ettevõte Eesti
Munitsipaalmaa taastamine ja täiustamine

 

Omavalitsus Kreeka
Jätkusuutlikkus marmoritootmises

 

Tootmine Kreeka
ÜRO säästvate eesmärkide elluviimine Kópavoguris

 

Omavalitsus Island
Siseettevõtlus keskkonnaarengus

 

 

pank Island
Cargill

 

 

Tootmine Portugal
HFA Elektroonikaseadmete tootmine Portugal

You can enrol in the SINTRA e-learning platform in order to access the case studies‘ content.

2.0 Koolituse maneer

Koolituse läbimiseks kulub umbes 25 tundi ning seda on võimalik korraldada nii näost-näkku koolitusena, hübriidõppena, täielikult veebipõhise koolitusena kui ka isereguleeritud õppena.

Koolitus peab vastama iga organisatsiooni vajadustele; koolitajad peavad aga välja mõtlema, kuidas praktilisi oskusi koolituse teoreetilise osaga võrdselt või isegi rohkem tõsta.

2.1 Ideaalse koolituse maneer

Soovitatav on SINTRA koolitusmaterjal edastada hübriidõppena, kasutades nii e-õppe platvormi kui ka näost näkku koolitusi. Osalejad saavad läbida e-õppe platvormi teoreetilise osa, saada kohest tagasisidet oma teadmistele läbi enesehinnanguküsimuste ning osaleda koos koolitajaga sessioonidel, kus on võimalus teha rühmades ja meeskondades praktilisi koolitusi oma ideede ja projektide väljatöötamiseks.

2.2 Moodulid

Moodulid annavad suurepärase teoreetilise ja praktilise ülevaate siseettevõtlikest tegevusest ja jätkusuutlikkuse arendamisest. Moodulite raames toetavad õppetegevused ja näited siseettevõtluse praktikate mõistmise ja oskuste kujunemist ning jätkusuutlikkuse projektide väljatöötamist.

2.2.1 Koolitustegevuse näide

Õppetegevused annavad koolitusele sügavama eesmärgi, soovitatav on anda koolituse käigus aega ja ruumi.

Parim viis tegevustele ligi pääseda on logida sisse e-õppe platvormi ja valida siin kirjeldatud vastav moodul.

 • Moodul 1 – Organisatsioonilise konteksti mõistmine – 5. peatükk – Koolitusmaterjal – Tegevus 1 – Organisatsiooni konteksti mõistmine.
 • Moodul 1 – Organisatsioonilise konteksti mõistmine – 5. peatükk – Koolitusmaterjal – Tegevus 2 – Siseettevõtlus säästva arengu nimel I.
 • Moodul 1 – Organisatsioonilise konteksti mõistmine – 5. peatükk – Koolitusmaterjal – Tegevus 3 – Siseettevõtlus säästva arengu nimel II.
 • Moodul 4 – Enda innovatsioonipotentsiaali hindamine ja jätkusuutlikkuse väärtuse lisamine – Lisa 1 – SINTRA personaalne innovatsioonimootor.
 • Moodul 4 – Enda innovatsioonipotentsiaali hindamine ja jätkusuutlikkuse väärtuse lisamine – Lisa 2 – Isiklik plaan enda innovatsioonipotentsiaali suurendamiseks.
 • Moodul 4 – Enda innovatsioonipotentsiaali hindamine ja jätkusuutlikkuse väärtuse lisamine – Lisa 3 – Väärtuspakkumise lõuend.
 • Moodul 6 – Organisatsioonisiseste ettevõtlusmeeskondade moodustamine ja toimimine jätkusuutlikkuse arendamiseks – 5. peatükk – Kavandatavad rühmategevusedHüpoteetiline SDC simulatsioon
 • Moodul 6 – Organisatsioonisiseste ettevõtlusmeeskondade moodustamine ja toimimine jätkusuutlikkuse arendamiseks – 5. peatükk – Kavandatavad rühmategevusedSäästva arengu plaan

2.3 Juhtumiuuringute kasutamine

Juhtumiuuringud on kasulikud heade siseettevõtlike tavade demonstreerimiseks jätkusuutlikkuse arendamiseks erinevates organisatsioonides. Juhtumiuuringud võivad aidata SINTRA koolitusel osalejatel mõista ja anda ideid, mis võivad toetada nende jätkusuutlikkuse püüdlusi.

2.4 Enesehinnangu küsimused

Iga mooduli lõpus saavad osalejad vastata enesehindamise küsimustele, et hinnata oma arusaamist iga mooduli sisust ja saada ka kohest tagasisidet.

2.5 Sõnastiku kasutamine

Sõnastik annab üldised selgitused koolitusmaterjalis kasutatud mõistetele. Enne moodulitesse sisenemist on hea idee lugeda SINTRA sõnastikku või kasutada seda koos koolitusmoodulitega.

2.6 Täiendav koolitusmaterjal

Iga koolitusmooduli juures on nimekiri täiendavatest koolitusmaterjalidest neile, kes soovivad koolitusega süvitsi minna.

2.7 Koolitajad

SINTRA siseettevõtluse jätkusuutlikkuse koolituse läbiviimiseks organisatsioonis või muus keskkonnas peaksid koolitajad täielikult seda juhendit kasutama, lisaks logima e-õppe platvormile sisse, et paremini mõista moodulite ja muu tugimaterjali voogu.

2.8 Osalejate valimine

Igast organisatsioonist oleks hea valida 3–4 inimest, kes osaleksid siseettevõtluse meeskonnatöö teadmiste ja oskuste koolitusel, et arendada organisatsioonisiseseid jätkusuutlikkuse projekte. Ideaalne oleks, kui valitud rühmas osaleb ka juhtkonna esindaja.

Kõik SINTRA koolitusmaterjalist huvitatud saavad registreeruda e-õppe platvormile ja alustada iseseisvat õppimist.

E-õppe platvorm sobib hübriidõppeks, e-õppeks ja isereguleeritud õppeks. Platvorm sisaldab kogu SINTRA projekti raames välja töötatud koolitusmaterjali; moodulid, õppetegevused, enesehindamise küsimused, juhtumiuuringud, sõnastik ja täiendav õppematerjal. Platvormilt on juurdepääsetav ka SINTRA innovatsiooni tööriistakomplekt.

3.1 Trainer’s manual for the e-learning platform 
3.2 Trainee’s manual for the e-learning platform

4.0 Jätkusuutlikkusele suunatud avatud innovatsiooni tööriistakomplekt

SINTRA TOOLKITi eesmärk on tutvustada tööriistade komplekti, mille abil saab hinnata siseettevõtjate ettevõtlikkust ja valmisolekut koguda ettevõttes/organisatsioonis jätkusuutlikkuse eesmärgil ideid. Need vahendid võivad aidata läheneda innovatsioonile süsteemsemalt, jälgida edusamme ja leida jätkusuutlikkusele uusi lähenemisviise nii keskkonna kui ka majanduse kontekstis.

4.1 Organisatsiooni/ärimudeli jätkusuutlikkuse hindamise käsiraamat

See käsiraamat pakub ideid ja teadmisi jätkusuutlikkuse hindamiseks ning toetab siseettevõtlikku koostööd ja ettevõtlust. Peatükist “Kaalutlused” leiate mõned näpunäited, mis on kasulikud äri või siseettevõtluse idee jätkusuutlikkuse hindamiseks.

4.2 Juhend talentide kaasamiseks avatud innovatsiooniprojektidesse koostöös siseettevõtjatega

Käesolev dokument annab ülevaate avatud innovatsioonist ja noorte talentide kaasamisest, mille eesmärk on aidata toetada siseettevõtluse projekte organisatsioonides. See annab juhised, mis aitavad organisatsioonidel ja siseettevõtjatel tuvastada ja mõista kõige tõhusamaid ja tulemuslikumaid viise ideede ja sisendite kogumiseks erinevatest allikatest, et tõhustada siseettevõtlikku tegevust – tegevust, mis on keskendunud jätkusuutlikkusele keskkonna-, sotsiaalses ja majanduslikus mõttes.

4.3 Tööriistakomplekt siseettevõtjate valmisoleku hindamiseks ideede kogumiseks avatud innovatsiooni vahendeid kasutades

See tööriistakomplekt sisaldab mõningaid kasulikke vahendeid, mida saab kasutada jätkusuutlikkuse ja innovatsioonistrateegiate määratlemiseks ja kooskõlla viimiseks, strateegilise otsuse kaardistamiseks ning idee, ettevõtte või kontseptsiooniga seotud kõige kriitilisema ebakindluse kõrvaldamiseks.

4.3.1 Strateegiavaliku kaskaad

Strateegiavaliku kaskaadi kasutatakse sageli diferentseeritud strateegia loomiseks küsimuste kogumi kaudu.

4.3.2 Jätkusuutliku ärimudeli lõuend

Jätkusuutliku ärimudeli lõuend on tööriist, mis aitab luua ja ellu viia jätkusuutlikke innovatsiooniprojekte. Lõuend on skeem, mis võimaldab kirjeldada ja sünteesida ärimudeleid, mis on ühtaegu uuenduslikud ja jätkusuutlikud.

4.3.3 Jätkusuutlikkuse manifest

Jätkusuutlikkuse manifest annab teile jätkusuutliku ja uuendusliku programmi strateegilise põhjenduse ja arengukava.

4.3.4 Siseettevõtluse oskuste test

SINTRA siseettevõtluse oskuste test hindab oskusi meeskonna, ettevõtte või partnerluse kontekstis.

4.3.5 Jätkusuutlikkuse vajadus

Edukad uuendused täidavad vajaduse – reaalse ja spetsiifilise kasutaja vajaduse, mis hetkel ei ole täidetud või mida saaks parandada. See tööriist aitab määratleda rahuldamata vajaduse, mis loomulikult tekitab asjakohaseid ja jätkusuutlikke ideid või uuendusi.

4.3.6 Jätkusuutliku idee juured

Jätkusuutlike ideede juured on suurepärane viis idee määratlemiseks, et see kiiresti ja lühidalt kokku võtta. See on oluline, kuna aitab meil oma ideed meelde tuletada, seda paremini teistele edastada ja idee kohta otsuseid langetada.

4.3.7 Innovatsioonimall

Innovatsioonimall aitab selgitada ja edastada ideed ning luua müügikõne, mis õigustab aja- ja rahainvesteeringut, et saavutada jätkusuutlikkuse erinevate aspektidega seotud eesmärke.

4.3.8 Prototüüpide jätkusuutlikkuse hindaja

See tehnika on mõeldud koostööks töötubade või jagatud veebikeskkonna jaoks.

5.0 Nõustamisteenused

Soovitatav on jätkata SINTRA koolituste töötubade elluviimist nõustamisteenustega, et pakkuda töötajatele ja tööandjatele nõu ja tuge jätkusuutlikkusele suunatud siseettevõtluse algatuste väljatöötamiseks ja elluviimiseks.

SINTRA avatud innovatsiooni tööriistakomplekt on jätkusuutlikkuse projektide nõustamisel ja elluviimisel väga kasulik. O! SINTRA rakendus on kasulik ka töötajatelt uudsete ideede kogumiseks ja haldamiseks. Need ideed võivad viia järgmise innovaatilise ja jätkusuutliku ettevõtmiseni.

5.1 Nõustamisseansside korraldamine

Nõustamisseansid tuleks korraldada nii, et need vastaksid iga organisatsiooni ja siseettevõtluse meeskonna vajadustele. Seansid võivad toimuda veebis või silmast silma. Asjakohane võib olla ka kombineeritud lähenemisviis. Nõustamise aeg peab olema vastavuses säästva arengu projekti ulatuse või keerukusega ning tegeliku nõustamise ja toetuse vajadusega.

6.0 O! SINTRA rakendus

O! SINTRA rakendus on veebirakendus jätkusuutlikkusega seotud ideede, sisendite ja suundumuste kogumiseks organisatsioonis olevatelt inimestelt. Rakendus on saadaval Interneti-brauserite kaudu nii arvutites kui ka mobiiltelefonides.

6.1 Kuidas kasutada O! SINTRA rakendust

Rakendus nõuab kasutajatele registreerumist . See võimaldab kasutajatel seadistada oma konto kasutajanime ja profiilipildiga .
Rakendus võimaldab seadistuse põhjal ideid lihtsalt postitada. Postitatud ideed on kõigile nähtavad ja teised kasutajad saavad postitatud ideid teha ettepanekuid, jagada ja meeldida . Kasutaja saab idee postitada ka anonüümsena .
Kasutage
Rakendust saab kasutada kaheastmelise protsessina.
1. samm: kus rakendust ennast kasutatakse töötajate/kasutajate ideede kogumiseks.
2. samm: kogutud ideed filtreeritakse ja valitud ideid arutatakse edasi SINTRA tööriistakomplekti ja mallide abil töötajate/kasutajatega. Kus neil palutakse oma ideed veelgi laiendada.
Seadistamine
Rakenduse seadistamiseks ettevõtte eesmärkidel saate kasutada järgmisi viise:
Seadistamine 1:
Ettevõte saab seadistada rakenduse ideede kogumiseks, mis määratleb konkreetse probleemi, millega ta silmitsi seisab ja vajab värskeid ideid. Selleks määratlevad nad probleemi, nõuded, seavad ajapiirangu ja lisavad rakenduse ettevõtte siseveebi süsteemi, hiljem paluvad töötajatel/kasutajatel rakendust oma ideede postitamiseks kasutada.
Seadistamine 2:
Ettevõte saab sarnasel viisil korraldada oma siseveebis konkursi protsesside täiustamiseks või edendamiseks ideede kogumiseks ja lisada ideede kogumiseks rakenduse.
Seadistamine 3:
Ettevõte saab ideede kogumiseks siseveebis igakuise teemapõhise võistluse seadistada ja ideede kogumiseks rakenduse lisada.
Seadistamine 4:
Ettevõte võib lasta rakenduse lisada ka oma sisevõrku, et koguda ideid aastaringselt. Mida saab regulaarselt vaadata huvitavate ideede jaoks.