Новини

Първа международна среща по проект SINTRA

By септември 15, 2020ноември 17th, 2020No Comments

Поради ограниченията, свързани с COVID-19, на 10 и 11 септември 2020 г. успешно беше проведена първата транснационална електронна среща по проекта в MS TEAMS.

По време на двудневната среща, представителите на партньорите имаха възможност да обсъдят подробно разработването на интелектуалните продукти по проекта, както и няколко важни аспекта на техническото и финансовото му управление.

Бяха представени и обсъдени и дейностите по разпространение на резултатите и бяха взети няколко важни решения относно изпълнението на дейностите по информиране и публичност на проекта. И накрая, стратегията за осигуряване на качеството на проекта и дейностите по оценка на резултатите от проекта също бяха подробно представени от координатора на проекта, което постави основата за успеха на проектната инициатива.

facebook.com/sintraproject.eu