ΝΕΑ

1η διακρατική διαδικτυακή συνάντηση του SINTRA

By 15 Σεπτεμβρίου, 20202 Δεκεμβρίου, 2020No Comments

Λόγω των περιορισμών της Πανδημίας, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του SINTRA.

 

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν λεπτομερώς τον τρόπο ανάπτυξης των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου, καθώς και αρκετές σημαντικές πτυχές της τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης.

Οι ενέργειες δημοσιότητας παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης και λήφθηκαν πολλές σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα που θα αξιοποιηθούν από κάθε εταίρο. Τέλος, η στρατηγική διασφάλισης ποιότητας και οι ενέργειες αξιολόγησης του έργου παρουσιάστηκαν επίσης διεξοδικά από τον συντονιστή εταίρο και οι οποίες θέτουν στέρεες βάσεις για την επιτυχία του SINTRA

facebook.com/sintraproject.eu