SINTRA Обучителен наръчник – Вътрешно предприемачество за устойчивост

Въведение

SINTRA – Постигане на устойчивост чрез вътрешно предприемачество е двугодишен проект за обучение на възрастни по Еразъм+ KA2, насочен към предоставяне на интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на организациите за развиване на умения, компетенции и нагласи, свързани с вътрешното предприемачество, както сред служителите, така и сред работодателите, за подобряване на въздействието на организациите върху околната среда и тяхната социална и икономическа устойчивост.

Това ръководство за обучение е предназначено да подпомогне работодатели, служители, обучители и консултанти при използването на вътрешното предприемачество за разработване и изпълнение на проекти за устойчивост.
Ръководството предлага навигиране сред учебните материали на SINTRA, инструментариума и приложението O! SINTRA, което позволява на потребителите да разработват иновативни идеи за проекти за устойчивост във всяка организация.

Всеки раздел от ръководството е свързан с другите раздели по един или друг начин. Ето защо е важно да има добро разбиране на съдържанието на SINTRA, за да можете да изберете методите, инструментите и информацията, необходими за посрещане на нуждите на всеки потребител за разработване на подходящ проект за устойчивост за определена организация.

За да използвате ръководството ефективно, се препоръчва да прегледате разделите и след това да се регистрирате в платформата за електронно обучение SINTRA, за да получите достъп до всички обучителни материали по проекта и казуси на едно място.

1.0 SINTRA обучителен материал

Въз основа на нуждите, анализирани и идентифицирани чрез проучвания във всички страни партньори по проекта, материалите за обучение, първоначално произведени и/или адаптирани, доведоха до генерирането и представянето на серия от модули за обучение. Темите на модулите отговарят на широк спектър от нуждите от обучение на целевата група на проекта относно подобряването на устойчивостта чрез вътрешно предприемачество.

Обучението в рамките на проект SINTRA има за цел да осигури интегрирана подкрепа, съобразена с нуждите на организациите за развиване на свързани с вътрешното предприемачество умения, компетенции и нагласи сред служителите и работодателите за подобряване на въздействието на организациите върху околната среда и социалната и бизнес устойчивост.

1.1 Обучителни модули

Долните шест модула имат за цел да обхванат темите и да дадат теоретична основа и идеи за практическа работа при използване на вътрешното предприемачество за повишаване на устойчивостта.

 1. Разбиране на организационния контекст и неговия потенциал за ориентирано към устойчивост развитие.
 2. Предварителна оценка на въздействието, което вътрешнопредприемаческите инициативи имат върху устойчивостта.
 3. Идентифициране на фокусирани върху устойчивостта възможности и перспективи за иновации, посредством използването на вътрешни и външни източници на идеи.
 4. Оценка на собствения потенциал за иновации и добавяне на „стойност за устойчивостта“.
 5. Защита на достойнствата на собствените вътрешнопредприемаческите идеи и работа с ръководството на организацията по въпросите на устойчивостта.
 6. Формиране и функциониране на вътрешноорганизационни вътрешнопредприемачески екипи за фокусирано върху устойчивост развитие.

You can enrol in the SINTRA e-learning platform in order to access the modules‘ content.

1.2 Казуси

Казусите от организации в страните партньори дават отличен пример за това как вътрешното предприемачество се използва за повишаване на устойчивостта.

Казусите по проект SINTRA са създадени въз основа на идентифицирани успешни истории в областта на ориентираното към устойчивост вътрешно предприемачество. Казусите представляват успешни проекти в частния и публичния сектор на шестте страни партньори.

Име на казуса Сектор Страна
Еко – Мобилност Научни изследвания България
ENTRETOUR – Повишаване на бизнес уменията в туристическия сектор Университет България
Дигитализация на бизнеса Университет Хърватия
Управление на устойчивото

развитие в INA

Петролна компания Хърватия
Стратегия за екологична устойчивост в O-I Естония Производство Естония
Зелен тигър

Фондация „Да го направим“

Фондация Естония
Развитие на вътрешното предприемачество в Пристис, Естония Компания Естония
Възстановяване и обновяване на общинската земя Община Гърция
Устойчивост при производството на мрамор Производство Гърция
Изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие в Копавогур Община Исландия
Вътрешно предприемачество по въпросите на околната среда Банка Исландия
Каргил Производство и дистрибуция Португалия
HFA Производство на електроника Португалия

 

You can enrol in the SINTRA e-learning platform in order to access the case studies‘ content.

2.0 Провеждане на обучителни семинари

Обучението отнема около 25 часа, като е възможно да се организира като присъствено обучение, смесено обучение, изцяло онлайн обучение и саморегулирано обучение.
Провеждането на обучението трябва да отговаря на нуждите на всяка организация; обучаващите трябва да помислят за начини да подобрят практическите умения в еднаква степен или дори повече от теоретичната част на обучението.

2.1 Идеалното провеждане на обучение

Препоръчва се учебният материал по проект SINTRA да се предоставя в рамките на смесена учебна среда, като се използват както платформата за електронно обучение, така и присъствени обучителни сесии. Участниците могат да преминат през теоретичната част на платформата за електронно обучение, да получат незабавна обратна връзка за знанията си чрез въпроси за самооценка и да присъстват на сесии с обучител, за да работят върху практическо обучение в групи и екипи, за да развият своите идеи и проекти.

2.2 Модули

Модулите дават отличен теоретичен и практически преглед на вътрешнопредприемаческите дейности и развитието на устойчивостта. В рамките на модулите, учебните дейности и примерите подпомагат развитието на разбирането и уменията за вътрешнопредприемачески практики и разработването на проекти за устойчивост.

2.2.1 Примери за обучителни дейности

Учебните дейности придават на обучението по-дълбока цел и се препоръчва да се отдели време и пространство за учебни дейности по време на обучението.
Най-добрият начин за достъп до дейностите е да влезете в платформата за електронно обучение и да изберете съответния модул, описан тук.

 • Модул 1 – Разбиране на организационния контекст – Глава 5 – Обучителен материал – Дейност 1 – Да разберем организационния контекст.
 • Модул 1 – Разбиране на организационния контекст – Глава 5 – Обучителен материал – Дейност 2 – Вътрешно предприемачество за устойчиво развитие I.
 • Модул 1 – Разбиране на организационния контекст – Глава 5 – Обучителен материал – Дейност 2 – Вътрешно предприемачество за устойчиво развитие II.
 • Модул 4 – Оценка на собствения потенциал за иновации и добавяне на „стойност за устойчивостта“ – Анекс 1 – SINTRA Персонален двигател за иновации.
 • Модул 4 – Оценка на собствения потенциал за иновации и добавяне на „стойност за устойчивостта“ – Анекс 2 – Персонален план за повишаване на собствения потенциал за иновации и добавяне на стойност за устойчивостта.
 • Модул 4 – Оценка на собствения потенциал за иновации и добавяне на „стойност за устойчивостта“ – Анекс 3 – Шаблон за стойностно предложение.
 • Модул 6 – Формиране и функциониране на вътрешноорганизационни вътрешнопредприемачески екипи за фокусирано върху устойчивост развитие – Глава 5 – Препоръчителни групови дейности – Хипотетични симулации на дейността на кръга за устойчиво развитие.
 • Модул 6 – Формиране и функциониране на вътрешноорганизационни вътрешнопредприемачески екипи за фокусирано върху устойчивост развитие – Глава 5 – Препоръчителни групови дейности – План за устойчиво развитие.

2.3 Използване на казусите

Казусите са полезни като демонстрация на добри вътрешнопредприемачески практики за развитие на устойчивост в рамките на различна организация. Казусите могат да помогнат на участниците в обучението по проект SINTRA да разберат и да получат идеи, които биха могли да подкрепят техните усилия за устойчивост.

2.4 Въпроси за самооценка

В края на всеки модул участниците могат да отговорят на въпроси за самооценка, за да оценят своето разбиране на съдържанието на всеки модул и да получат незабавна обратна връзка.

2.5 Използване на речника на термините

Речникът на термините дава общи обяснения на понятията, използвани в учебния материал. Добре е да прочетете речника, преди да влезете в модулите, или да го използвате заедно с обучителните модули.

2.6 Допълнителен обучителен материал

Всеки обучителен модул има списък с допълнителни обучителни материали за тези, които искат да навлязат по-дълбоко в обучението.

2.7 Обучители

За да проведат SINTRA вътрешнопредприемаческо обучение за устойчивост в рамките на организация или в друга среда, обучителите трябва да използват изцяло това ръководство и да влязат в платформата за електронно обучение, за да разберат по-добре логиката на модулите и другите помощни материали.

2.8 Избор на участници

Добре е да изберете 3-4 души от всяка организация, които да участват в обучението по знания и умения за вътрешнопредприемаческа работа в екип за разработване на проекти за устойчивост в организацията. Идеалното е в избраната група да участва представител на ръководството.
Всеки, който се интересува от учебния материал на проект SINTRA, може да се регистрира в платформата за електронно обучение и да започне саморегулиращо се обучение.

Платформата за електронно обучение е подходяща за смесено обучение, електронно обучение и саморегулиращо се обучение. Платформата съдържа всички обучителни материали, разработени в рамките на проект SINTRA; модули, учебни дейности, въпроси за самооценка, казуси, речник и допълнителни учебни материали. Инструментариумът за иновации SINTRA също е достъпен на платформата.

3.1 Ръководство за обучители за електронна обучителна платформа
3.2 Ръководство за обучаеми за електронна обучителна платформа

4.0 Инструментариум за отворени иновации за вътрешно предприемачество, фокусирано върху устойчивостта

Целта на SINTRA ИНСТРУМЕНТАРИУМА е да въведе набор от инструменти, които могат да се използват за оценка на предприемаческите ориентации на вътрешните предприемачи и тяхната готовност да събират идеи в даден бизнес/организация за целите на устойчивостта. Тези инструменти могат да помогнат за по-систематичен подход към иновациите, да следят напредъка и да намерят нови подходи към устойчивостта, както в екологичен, така и в икономически контекст.

4.1 Наръчник за оценка на устойчивостта на даден организационен/бизнес модел

Този наръчник предоставя идеи и предложения за оценка на устойчивостта и е полезен за вътрешното предприемачество и предприемачеството. В главата „преценка“ можете да намерите ценни съвети за оценка на устойчивостта на бизнеса или вътрешната предприемаческа идея.

4.2 Насоки за включване на таланти в отворени иновационни проекти в сътрудничество с вътрешни предприемачи

Този документ предоставя общ преглед на отворените иновации и включването на млади таланти, като има за цел да подпомогне подкрепата на вътрешнопредприемачески проекти в организациите. Той предоставя насоки, които ще помогнат на организациите и вътрешните предприемачи да идентифицират и разберат най-ефективните и резултатни начини за събиране на идеи и информация от различни източници в рамките на организацията, за да подобрят вътрешнопредприемаческите дейности, фокусирани върху устойчивостта в екологичен, социален и икономически план.

4.3 Инструментариум за оценка на готовността на вътрешните предприемачи да събират идеи чрез използване на инструменти за отворени иновации

Този набор от инструменти представя няколко полезни инструмента, които могат да се използват за дефиниране и съгласуване на стратегии за устойчивост и иновации, картографиране на стратегическо решение и премахване на най-критичните несигурности, свързани с идея, бизнес или концепция.

4.3.1 Каскадата за избор на стратегия

Каскадата за избор на стратегия често се използва за създаване на диференцирана стратегия чрез набор от въпроси.

4.3.2 Шаблон за устойчив бизнес модел

Шаблонът за устойчив бизнес модел е инструмент, който помага за създаването и прилагането на проекти за устойчиви иновации. Шаблонът е схема, която ви позволява да описвате и синтезирате бизнес модели, които са едновременно иновативни и устойчиви.

4.3.3 Манифестът за устойчивост

Манифестът за устойчивост ще ви даде стратегическа обосновка и план за развитие на вашата устойчива и иновативна програма.

4.3.4 Тестът за вътрешнопредприемачески умения

Тестът за вътрешнопредприемачески умения SINTRA оценява уменията на вътрешния предприемач в контекст на екип, компания или партньорство.

4.3.5 Нуждата от устойчивост

Успешните иновации задоволяват потребност – реална и специфична потребност на потребителя, която в момента не е или може да бъде по-добре удовлетворена. Този инструмент помага да се определи неудовлетворена потребност, която естествено ще породи подходящи и устойчиви идеи или иновации.

4.3.6 Корените на устойчивата идея

Корените на устойчивите идеи е чист начин за дефиниране на идея, за да я обобщите бързо и стегнато. Важно е да можем да направим това, тъй като то ще ни помогне да си припомним нашата идея, да я представим по-добре на другите и да вземем решения относно идеята.

4.3.7 Шаблонът за иновации

Шаблонът за иновации помага да се изясни и сподели идея и да се създаде представяне, което оправдава инвестицията на време и пари, за да се постигнат цели, свързани с различни аспекти на устойчивостта.

4.3.8 Оценител на прототипи на устойчивост

Тази техника е предназначена за обстановка на съвместен семинар или споделена онлайн среда.

5.0. Консултантски услуги

Препоръчително е да се продължат обучителните семинари по проект SINTRA с консултантски услуги за предоставяне на съвети и подкрепа на служители и работодатели за разработването и прилагането на ориентирани към устойчивост инициативи за вътрешно предприемачество.

Инструментариумът за отворени иновации SINTRA е много полезен по време на консултирането и изпълнението на проекти за устойчивост. Приложението О! SINTRA също е полезно за събиране и управление на нови идеи от служители, които могат да доведат до следващото иновативно начинание за устойчивост.

5.1 Организиране на консултантските сесии

Консултантските сесии трябва да бъдат организирани така, че да отговарят на нуждите на всяка организация и вътрешнопредприемаческия екип. Сесиите могат да се провеждат онлайн или присъствено. Смесен подход също може да бъде подходящ. Времето за консултиране трябва да съответства на това колко обширен или сложен е проектът за устойчиво развитие и действителната нужда от консултиране и подкрепа.

6.0 Приложение O! SINTRA

Приложението О! SINTRA е онлайн приложение за събиране на идеи, принос и тенденции, свързани с устойчивостта, от хора в една организация. Приложението е достъпно чрез интернет браузъри, както на компютри, така и на мобилни телефони.

6.1 Как да използваме приложението O! SINTRA

Приложението изисква регистрация за потребителите. Това позволява на потребителите да настроят своя акаунт с потребителско име и профилна снимка.

Приложението позволява лесно публикуване на идеи въз основа на настройката. Публикуваните идеи ще бъдат видими за всички и другите потребители ще могат да правят предложения, да споделят и да харесват публикуваните идеи. Потребителят може да публикува идея и като анонимен.

Използване

Приложението може да се използва на 2 стъпки.

Стъпка 1: Където самото приложение се използва за събиране на идеи от служители/потребители.

Стъпка 2: Събраните идеи се филтрират и избраните идеи се обсъждат допълнително с помощта на SINTRA инструментариума и шаблони, предоставени на служителите/потребителите, където те са помолени по-подробно да опишат идеята си.

Настройване

За настройка на приложението за фирмени цели могат да се използват следните начини:

Настройка 1:

Компанията може да настрои приложението да събира идеи, свързани с конкретен проблем, пред който е изправена и за който се нуждае от свежи идеи. За целта тя дефинират проблема, изискванията, определя срок и включва приложението в интранет системата на компанията, като служителите/потребителите следва да използват приложението, за да публикуват своите идеи.

Настройка 2:

Компанията може по подобен начин да организира състезание за събиране на идеи за подобряване на процесите в своето интранет пространство и да използва приложението за събиране на идеи.

Настройка 3:

Компанията може да има месечна тематична настройка за състезания в своя интранет за събиране на идеи и да използва приложението за събиране на идеи.

Настройка 4:

Компанията може също така да включи приложението в своя интранет за събиране на идеи през цялата година, които могат редовно да се разглеждат за интересни предложения.