Новини

Стартиране изпълнението на Интелектуален продукт №1 „Добри практики и анализ на несъответствията“

By октомври 15, 2020декември 16th, 2020No Comments

Изпълнението на дейност „Устойчивост чрез вътрешно предприемачество – национални изследвания и идентифициране на добри практики“ стартира във всички партньорски страни по проекта през октомври 2020 г. Началният етап от изпълнението на проект SINTRA е свързан с дълбочинно изследване на националните и секторни условия за развитие на екологична, социална и икономическа устойчивост, както и съществуващите добри практики в определени сектори с потенциал за устойчивост в съответната партньорска държава, свързани с положителните ефекти, които вътрешното предприемачество може да има върху устойчивостта в едно или повече от нейните горе-упоменати измерения. Това изследване, наред с анкетните проучвания и интервютата за анализ на несъответствията, които ще бъдат проведени като следваща стъпка в рамките на интелектуален продукт 1, ще послужат за запълване на празнина в систематичното картографиране на нуждите от обучение на служителите и работодателите в областта на фокусираното върху постигане на устойчивост вътрешно предприемачество в партньорските страни.

Очаква се съответните национални изследвания да приключат до средата на ноември 2020 г. и да бъдат поместени на уебсайта на проекта.

facebook.com/sintraproject.eu