Uudised

Intellektuaalse väljundi “Head tavad ja lünkade analüüs” algatamine

By oktoober 15, 2020detsember 16th, 2020No Comments

SINTRA projekti tegevuse „Jätkusuutlikkus läbi siseettevõtluse – riiklikud uuringud ja parimate praktikate kogumine” rakendamine kõigis projektiriikides on alanud oktoobris 2020. SINTRA projekti rakendamise algusetapp seisneb siseriikliku ja valdkondliku keskkonna põhjalikus uurimises. Keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse ning olemasolevate heade tavade kaardistamine konkreetsetes jätkusuutlikuse potentsiaaliga sektorites vastavas partnerriigis on seotud positiivse mõjuga, mida ettevõttesisese ettevõtlus võib avaldada jätkusuutlikkusele. Teostatud uurimistöö koos lünkanalüüsi uuringute ja intervjuudega viiakse läbi järgmise sammuna IO1 raames, mis aitab kaardistada jätkusuutlikkusele suunatud ettevõtete ja ettevõtjate koolitusvajadusi partnerriikides.

Uuringud partnerriikides peaksid eeldatavasti lõpule jõudma 2020. aasta novembri keskpaigas ja laaditakse üles projekti veebisaidile.

facebook.com/sintraproject.eu