All Posts By

andreas

Newsletter #1

By ΝΕΑ

Το έργο

Το έργο «SINTRA – Achieving Sustainability through INTRA- preneurship»  είναι ένα έργο Erasmus + (Key Action 2: Στρατηγι- κές Συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων), διάρκειας 24 μηνών, σχεδιασμένο για να παράσχει μία ολοκληρωμένη υποστήριξη, προ- σαρμοσμένη στις ανάγκες των οργανισμών για την ανάπτυξη δεξιο- τήτων,  ικανοτήτων  και  συμπεριφορών  των  εργαζομένων  και  των εργοδοτών που σχετίζονται με την Ενδοεπιχειρηματικότητα με απώ- τερο στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας των οργανισμών.

Οι εταίροι του έργου

 • Συντονιστής του έργου: Simenntunarmidstodin a Vesturlan- di, Ισλανδία — www.simenntun.is
 • ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής, Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Α.Ε., Ελλάδα — www.apopsi.gr
 • Creatrix ehf, Ισλανδία — www.creatrix.is
 • Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Πορτογαλία — www.dialogue-diversity.pt
 • VE-GO-RA, Κροατία — www.vegora.hr
 • YSBF Youth in Science and Business Foundation, Εσθονία — www.ysbf.org
 • Tora Consult Ltd., Βουλγαρία — www.toraconsult.com

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Η ομάδα στόχος του έργου είναι εργοδότες και εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους της Οικονομίας που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των οργανισμών τους μέσω της Ενδοεπιχειρηματικότητας.

Οι στόχοι του έργου

 • Η καλύτερη κατανόηση του πλαισίου σε ό,τι αφορά τις εθνικές πολιτικές και πρακτικές στον τομέα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας από μια ενδοεπιχειρηματική προοπτι- κή και ο εντοπισμός των υφιστάμενων κενών στην ενδοεπιχειρηματική νοοτροπία σε επίπεδο οργανισμών.
 • Η εκπόνηση μίας καινοτόμου εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εργαλείων και υλικού και η παροχή συμ- βουλευτικής σε μια ενιαία, ολοκληρωμένη προσέγγιση, προκειμένου να ενισχυθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των οργανισμών και η κοινωνική και επιχειρηματική τους βιωσιμότητα.
 • Η κάλυψη των αναγκών των οργανισμών διοργανώνοντας σχετικά πιλοτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τις ενδοεπιχειρηματικές προσπάθειες που θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε νέα ή τροποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες με θετικό αντίκτυ- πο στη βιωσιμότητα.
 • Η μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλες χώρες μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και η δημιουργία μίας ανοιχτής και καινοτόμου εργαλειοθήκης για την ενδοεπιχειρηματικότητα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Ανάλυση των εθνικών πολιτικών και πρακτικών στον τομέα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικο- νομικής βιωσιμότητας από μια ενδοεπιχειρηματική σκοπιά και εντοπισμός σχετικών καλών πρακτικών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικοί πόροι για εργοδότες και εργαζόμενους.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, μεθοδολογίας και περιεχομένου για εργοδό- τες και εργαζόμενους σχετικά με την ενδοεπιχειρηματικότητα που εστιάζει στην οικονομική, κοινωνι- κή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
 • Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργοδοτών και των εργαζομένων στην ενδοεπιχειρηματικότητα μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών εργαστηρίων και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη μιας Διαδραστικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης, η οποία θα υποστηρίζει την πιλο- τική μεικτή κατάρτιση των ομάδων στόχων του έργου και την εξ’ αποστάσεως κατάρτιση ενδιαφερομένων για την ενδοεπιχειρηματικότητα εργοδοτών και εργαζομένων μετά το πέρας του έργου.
 • Ανάπτυξη μιας ανοιχτής καινοτόμου εργαλειοθήκης, η οποία αναμένεται να βοηθήσει τους εργαζομέ- νους  να  συλλέγουν  ιδέες  και  να  τροποποιούν  προϊόντα,  υπηρεσίες  και  οργανωσιακές  διαδικασίες, ώστε να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο βιώσιμες από κοινωνική και οικονομική σκοπιά.

 

Τα νέα του Έργου

1η online διακρατική συνάντηση του SINTRA

Λόγω των περιορισμών της Πανδημίας, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του SINTRA.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να συζητή- σουν λεπτομερώς τον τρόπο ανάπτυξης των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου, καθώς και αρκετές σημαντικές πτυχές της τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης.

Οι  ενέργειες  δημοσιότητας  παρουσιάστηκαν  και  συζητήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  της  συνάντησης  και λήφθηκαν πολλές σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα που θα αξιοποιηθούν από κάθε εταίρο. Τέλος, η στρατηγική διασφάλισης ποιότητας και οι ενέργειες αξιολόγησης του έργου πα- ρουσιάστηκαν επίσης διεξοδικά από τον συντονιστή εταίρο και οι οποίες θέτουν στέρεες βάσεις για την επιτυχία του SINTRA.

Ξεκίνησε η υλοποίηση του Παραδοτέου ΙΟ1 «Καλές Πρακτικές και Ανά- λυση των Αναντιστοιχιών σε Δεξιότητες».

Η υλοποίηση της δράσης «Βιωσιμότητα μέσω της Ενδοεπιχειρηματικότητας – Εθνικές Μελέτες και Καλές Πρακτικές» ξεκίνησε σε όλες τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες τον Οκτώβριο του 2020. Το αρχικό στάδιο της υλοποίησης του SINTRA αφορά τη διερεύνηση του εθνικού πλαισίου σχετικά με την προώθηση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τον εντοπισμό καλών πρακτικών σε συγκεκριμένους κλάδους της Οικονομίας όπου πρακτικές ενδοεπιχειρηματικότητας συνδέονται με τη βιωσιμότητα σε μία ή περισσότερες από τις διαστάσεις της.

Η δράση αυτή, σε συνδυασμό με τις αναλύσεις των Αναντιστοιχιών σε Δεξιότητες και τις συνεντεύξεις σε εκπροσώπους επιχειρήσεων, που θα διεξαχθούν στο επόμενο στάδιο υλοποίησης του Παραδοτέου IO1, στοχεύει στην κάλυψη ενός κενού στη συστηματική χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και των εργοδοτών τις χώρες εταίρους∙ ανάγκες οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο διασύνδεσης της ενδοεπιχειρηματικότητας με τη βιωσιμότητα.

Οι σχετικές εθνικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα του Νοεμβρίου 2020 και θα α- ναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου.

SINTRA_newsletter 1 – GR

Ξεκίνησε η υλοποίηση του Παραδοτέου ΙΟ1 «Καλές Πρακτικές και Ανάλυση των Αναντιστοιχιών σε Δεξιότητες».

By ΝΕΑ

Η υλοποίηση της δράσης «Βιωσιμότητα μέσω της Ενδοεπιχειρηματικότητας – Εθνικές Μελέτες και Καλές Πρακτικές» ξεκίνησε σε όλες τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες τον Οκτώβριο του 2020. Το αρχικό στάδιο της υλοποίησης του SINTRA αφορά τη διερεύνηση του εθνικού πλαισίου σχετικά με την προώθηση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τον εντοπισμό καλών πρακτικών σε συγκεκριμένους κλάδους της Οικονομίας όπου πρακτικές ενδοεπιχειρηματικότητας συνδέονται με τη βιωσιμότητα σε μία ή περισσότερες από τις διαστάσεις της.

Η δράση αυτή, σε συνδυασμό με τις αναλύσεις των Αναντιστοιχιών σε Δεξιότητες και τις συνεντεύξεις σε εκπροσώπους επιχειρήσεων, που θα διεξαχθούν στο επόμενο στάδιο υλοποίησης του Παραδοτέου IO1, στοχεύει στην κάλυψη ενός κενού στη συστηματική χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και των εργοδοτών τις χώρες εταίρους∙ ανάγκες οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο διασύνδεσης της ενδοεπιχειρηματικότητας με τη βιωσιμότητα.

Οι σχετικές εθνικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα του Νοεμβρίου 2020 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου.

1η διακρατική διαδικτυακή συνάντηση του SINTRA

By ΝΕΑ

Λόγω των περιορισμών της Πανδημίας, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του SINTRA.

 

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν λεπτομερώς τον τρόπο ανάπτυξης των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου, καθώς και αρκετές σημαντικές πτυχές της τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης.

Οι ενέργειες δημοσιότητας παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης και λήφθηκαν πολλές σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα που θα αξιοποιηθούν από κάθε εταίρο. Τέλος, η στρατηγική διασφάλισης ποιότητας και οι ενέργειες αξιολόγησης του έργου παρουσιάστηκαν επίσης διεξοδικά από τον συντονιστή εταίρο και οι οποίες θέτουν στέρεες βάσεις για την επιτυχία του SINTRA

facebook.com/sintraproject.eu